Piszą o maratonie

Książka pt. „MARATON DĘBNO 1966 - 2013” została wydana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie. Ukazała się w przeddzień organizacji 41. Maratonu Dębno, w kwietniu 2014 r. Jej autorami są długoletni działacze sportowi i członkowie komitetów organizacyjnych dębnowskiego maratonu Anna Witkowska i Adam Kaczmarczyk.

W słowie wstępnym autorzy napisali:

„oddajemy do rąk Czytelników publikację, która jest próbą podsumowania

ponadczterdziestoletniej tradycji zorganizowanego biegania w ramach Maratonu Dębno.

Chcielibyśmy, aby niniejsze opracowanie stało się swoistą księgą pamięci przypominającą o zawodnikach i działaczach związanych z dębnowskim maratonem, o ludziach, dla których bieg maratoński był wspaniałą przygodą, wielką miłością, a niekiedy wprost całym życiem.

Niech ta książka pozwoli wszystkim organizatorom opisanych wydarzeń sportowych utwierdzić się w przekonaniu, że praca rozpoczęta przez Henryka Witkowskiego i kontynuowana w następnych latach przez kolejne grupy dębnowskich działaczy sportowych, sprawiła, że Dębno stało się znane nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, więc słusznie otrzymało nazwę STOLICY POLSKIEGO MARATONU.

Wielu osób opisanych na kartach tej książki nie ma już wśród nas, niech zatem nazwiska i wspomnienia będą hołdem oddanym ich pamięci.

Mamy nadzieję, że lektura książki pozwoli Państwu przypomnieć sobie historię tej zasłużonej dla polskiego sportu imprezy, a młodszym czytelnikom da okazję do jej poznania.”

Przy opracowaniu publikacji autorzy wykorzystali szeroką bazę źródłową, na którą złożyły się liczne dokumenty tzw. „pierwszej ręki” znajdujące się w posiadaniu instytucji oraz osób prywatnych. Obok źródeł pochodzenia urzędowego, ważnymi dokumentami, a zarazem bankiem wyników sportowych okazały się protokoły, sprawozdania i komunikaty z poszczególnych edycji zawodów maratońskich. Kopalnię wiedzy stanowiły ponadto kilkutomowe kroniki maratonu.

Bazę źródłową znacząco wzbogaciły informacje zaczerpnięte z co najmniej kilkudziesięciu artykułów prasowych zawartych w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich o charakterze sportowym i społeczno - politycznym.

Ponadto dużą wartość posiadają relacje pisemne i ustne zawodników i działaczy sportowych zgromadzone w ciągu ostatnich lat.

Na podstawie zebranego materiału została opracowana koncepcja książki w układzie rzeczowym. Obejmuje ona szesnaście rozdziałów.

Rozdział pierwszy O maratonach słów kilka zawiera informacje o narodzinach i rozwoju biegu maratońskiego wśród kobiet i mężczyzn oraz garść ciekawostek związanych z tą konkurencją sportową.

W drugim rozdziale Dębno - tu wszystko się zaczęło zawarto wiadomości o dziejach i dniu dzisiejszym miasta oraz walorach przyrodniczo - historycznych gminy Dębno. Poprzez ukazanie środowiska w którym narodził się Maraton Dębno autorzy pragnęli zachęcić Czytelników do odwiedzin swojego miasta i spędzenia w nim trochę więcej czasu także w innych okresach roku, niż tylko w czasie trwania zawodów.

Trzeci rozdział publikacji Ludzie dębnowskiego maratonu, jak wskazuje sam tytuł, poświęcony jest osobom, które w tworzeniu i rozwoju Maratonu odegrały bezcenna rolę. To ich pomysły, zaangażowanie i ogromny wysiłek zbudowały przez lata wysoką markę imprezy.

W czwartym rozdziale Międzynarodowy Maraton Dębno 1966 - 2013 autorzy podjęli próbę przedstawienia Maratonu w jego różnych aspektach, pokazania części zmian, jakie zaszły w organizacji zawodów maratońskich w Dębnie na przestrzeni minionym lat. Kalendarium to kolejna część publikacji zawierająca umieszczone w porządku chronologicznym wybrane, ważne i ciekawe wydarzenia z dziejów dębnowskiej imprezy.

W szóstym rozdziale przedstawione są informacje dotyczące zawodów o mistrzostwo Polski w maratonie kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów o randze mistrzowskiej odbywających się w ramach Maratonu Dębno.

Następny, siódmy rozdział Rekordowy Bieg poświęcony został wyjątkowemu maratonowi rozegranemu w roku 1986, a w kolejnym opisano wydarzenia związane z jubileuszową 40. edycją Maratonu Dębno.

W dębnowskiej imprezie od kilku lat uczestniczą zawodnicy na co dzień noszący mundury policyjne, strażackie oraz wojskowe i dlatego ich rywalizacji w zawodach poświęcono dziewiąty rozdział publikacji Maraton Służb Mundurowych.

Kolejna część publikacji dotyczy zawodników wywodzących się z gminy Dębno, którzy realizując swoje zamiłowanie do biegania, podjęli wyzwanie, stając na linii startu biegu maratońskiego i w zdecydowanej większości odnosząc w nim swoje indywidualne zwycięstwa.

Kibice żyją nie tylko biegiem maratońskim, dlatego w jedenastym rozdziale Nie tylko maraton przedstawione zostały imprezy towarzyszące adresowane do dzieci i młodzieży oraz szerokiego gremium kibiców sportowych.

W dwunastym rozdziale zawarto ponad trzydzieści wspomnień znanych zawodników i osób blisko związanych z dębnowską imprezą maratońską.

Od pierwszej edycji „Małego Maratonu” w 1966 roku wiele uwagi dębnowskiemu maratonowi poświęcali dziennikarze znanych czasopism sportowych i społeczno – politycznych, zamieszczając w nich ciekawe artykuły. W ostatnich latach wiele opinii o maratonie można wyczytać na stronach internetowych. Wybór części z nich autorzy zamieścili w rozdziale trzynastym.

W rozdziale Słowo o Autorach znalazły się informacje o osobach, które pokusiły się o opracowanie tej publikacji.

Bibliografia i źródła to piętnasty rozdział, w którym Czytelnik może zapoznać się z materiałami z których autorzy czerpali wiedzę, zawartą na stronach tej książki.

W szesnastym rozdziale Galeria zwycięzców przedstawiono fotografie zawodników - zwycięzców kolejnych edycji dębnowskich maratonów.

W zakończeniu publikacji autorzy składają serdeczne podziękowania osobom, bez pomocy których, książka długo jeszcze nie ujrzałaby światła dziennego.

Książka została wydana w twardej obwolucie i na papierze kredowym. Zawiera ona wiele tabelarycznych zestawień wyników, nazwiska medalistów, rekordy i opisy tras, co stanowi niezwykłą gratkę dla wszystkich miłośników statystycznych zestawień. Ponadto wartość publikacji podnoszą zamieszczone w wielkiej liczbie czarno-białe i barwne fotografie.

Promocja miała miejsce w Bibliotece Publicznej w Dębnie 28 listopada br. Gośćmi dyrektor Janiny Tylman byli autorzy książki Anna Witkowska i Adam Kaczmarczyk oraz jej wydawca, dyrektor OSiR Stanisław Lenkiewicz. Goście opowiedzieli o tym jak powstawała książka i co jest jej treścią. Opowieści ilustrowali licznymi fotografiami.

 

 

Dodaj komentarz