Zimowe Ptakoliczenie

Park Narodowy „Ujście Warty” oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zapraszają do udziału w Zimowym Ptakoliczeniu! Dzień: 25.01.2020 r., zbiórka: godz. 9.00 przy starej przepompowni w Kostrzynie nad Odrą, na Osiedlu Warniki.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych ptasimi zwyczajami oraz ich podglądaniem do udziału w (sobota 25.01.2020 r.) spacerze z przewodnikiem, podczas którego będziemy obserwować oraz liczyć poszczególne gatunki ptaków.

Przewidywany czas trwania spaceru to około 3 godziny. Przejdziemy ok. 4 km od Starej Pompy w Warnikach Wałem Północnym do Nowej Pompy, a następnie wrócimy przez Osiedle Warniki. Na urozmaiconej krajobrazowo trasie (osiedle Warniki, podmokłe łąki, zadrzewienia, rozlewiska) możemy się spodziewać zarówno ptaków wróblowych, szponiastych jak i ptaków wodno-błotnych. Uczestnicy powinni być wyposażeni w lornetki oraz ciepłe ubranie. Park Narodowy „Ujście Warty” udostępni lornetki na czas wycieczki osobom, które ich nie posiadają.

Spacer organizowany jest w ramach Zimowego Ptakoliczenia – ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, do której włącza się także, od 2011 r., Park Narodowy „Ujście Warty”.

W akcji może wziąć udział każdy, kto ma czas i ochotę poznać życie ptaków, które występują w naszym bliskim sąsiedztwie, ale także tych gatunków, które zimą obserwuje się na terenie Parku Narodowego. Jednak należy podkreślić, że cała akcja Zimowego Ptakoliczenia ma na celu przede wszystkim policzenie ptaków, które zimę spędzają w pobliżu osiedli ludzkich.

Każdego roku inny gatunek zostaje symbolem Zimowego Ptakoliczenia. Ptakiem zimy 2020 roku został Gawron.

Te czarne, duże ptaki z rodziny krukowatych, są znane zarówno z krajobrazu rolniczego, zadrzewień śródpolnych jak i z parków i osiedli miejskich. Wydaje nam się więc, że gawrony występują powszechnie i w dużych ilościach. Okazuje się jednak, że liczebność tych ptaków w Polsce, w ostatnich kilkunastu latach, spadła nawet o 41% !

 

Do uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez Park Narodowy „Ujście Warty” można się zgłaszać telefonicznie pod nr 95 7524026 lub e-mailem na adres edukacja@pnujsciewarty.gov.pl do dnia 23.01.2020 r. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji o akcji Zimowego Ptakoliczenia można znaleźć na stronie www.otop.org.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz