Z uwagą słucham o różnych problemach

Rozmowa z Elżbietą Sobczak - radną Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą

 

- Od września w Kostrzynie będzie się mieścić powiatowe i miejskie biuro Lewicy.

Będzie to także biuro poselskie?

  • Tak,to prawda. Od 1 września w Kostrzynie nad Odrą, w Domu Handlowym Piast, zacznie działać powiatowe i miejskie biuro Lewicy. Od kilku lat trwały starania w tej sprawie naszej organizacji miejskiej i struktur powiatu gorzowskiego, których jestem przewodniczącą. Decyzja o utworzeniu biura musiała zapaść w Warszawie, musieliśmy więc pozyskać szerokie poparcie dla takiej lokalizacji. W przedsięwzięcie mocno zaangażował się lubuski poseł Lewicy - Bogusław Wontor, który teraz będzie częstym gościem w naszym biurze przy ulicy Piastowskiej1. Wspólnie z nim będę omawiać interpelacje kostrzynian. Jest to ważne, gdyż Lewica współtworzy koalicję w Sejmiku Województwa Lubuskiego, a to oznacza,że część lokalnych spraw może być pozytywnie załatwiona na poziomie naszego województwa. Tym samym zachęcam mieszkańców Kostrzyna i powiatu gorzowskiego do odwiedzania naszego biura i składania wniosków z problemami do rozwiązania. W ich pozytywne załatwienie będą się angażować lubuscy parlamentarzyści Lewicy. Oficjalne otwarcie biura nastąpi w drugiej połowie września lub na początku października.

  • Czy jako radna będzie tam Pani pełnić dyżury?

  • Oczywiście. Każdy mieszkaniec Miasta będzie mógł porozmawiać ze mną o lokalnych problemach lub tak, po prostu, wypić ze mną kawę.

  • W obecnej kadencji RM pozytywnie wyróżnia się Pani w składaniu wniosków i interpelacji w imieniu swoich wyborców. Są jakieś efekty?

  • Jestem w stałym kontakcie z Mieszkańcami i z uwagą słucham o różnych ich problemach. Ponadto jako wieloletnia mieszkanka wiem, że w naszym mieście jest jeszcze dużo do zrobienia i rozwiązania. Część z nich wymaga tylko dobrej woli urzędników, ale niektóre wiążą się z wieloletnim planowaniem oraz dużymi nakładami. Szybko udało mi się przekonać urzędników i Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby lepiej oznakować przejścia dla pieszych w okolicach miejskiego ryneczku oraz Osiedla Słowiańskiego. Niestety ,tak sprawnie nie są realizowane moje wnioski dotyczące estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców. Mam tu na uwadze mój wniosek o przegląd i usunięcie wielu uschniętych drzew, na szczęście obecnie wniosek jest już w realizacji. Kolejny wniosek, to oświetlenie terenu przy wspólnocie Osiedla Słowiańskiego 5-6 i 7-8 z uwagi na panujące tam ciemności. Ponadto do realizacji są wnioski dotyczące ul. Osiedlowa 13 w sprawie utwardzenia terenu przy garażach oraz zagospodarowanie tego terenu. Osiedle B1 - wniosek w sprawie podłączenia do kanalizy deszczowej parkingu przy starym UM jest już realizowany. Osiedle B2 - postawienie ławek na wniosek mieszkańców. Kolejne wnioski to walka o miejsca postojowe na Os. Słowiańskim. Burmistrz, na sierpniowej Komisji oznajmił, iż sprawa parkingów będzie sukcesywnie rozwiązywana w całym mieście. Kolejny wniosek to plac zabaw na Osiedlu Słowiańskim. Projekt już powstał,więc może doczekamy się jego realizacji.

  • Jakie jeszcze sprawy nurtują Panią?

  • Jedną z nich jest brak zagospodarowania terenu po byłej szkole średniej. Przypomnę, że powiat kiedyś sprzedał teren prywatnej osobie. Pani otrzymała „już” zagospodarowanie przestrzenne m. in. na budowę budynków mieszkalno-usługowych. Jednakże po latach starań dziś już nie realizuje tego przedsięwzięcia. Oznacza to, że zamiast mieć w centrum miasta, przy dworcu PKP piękną infrastrukturę, mamy obraz zaniedbanej prowincji. Szkoda, że kilka lat wcześniej kostrzyńskie władze, w tym byli radni, nie pomyśleli o przejęciu od starostwa tego terenu w celu powiększenia Osiedla Słowiańskiego i załatwienia potrzeb wielu mieszkańców - poprawę komunikacji, zwiększenie liczby miejsc postojowych czy miejsc rekreacyjnych. Inną alternatywą dla tego miejsca byłoby usytuowanie tu urzędu miasta, zresztą zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Nurtuje mnie również mój wniosek w sprawie festiwalu Poland Rock. Odpowiedzi udzielił mi Burmistrz, natomiast przewodniczący Rady Miasta nie podjął do tej pory tego tematu. Osobną kwestią jest lokalne podejście do mojego wniosku dotyczącego budżetu obywatelskiego. Od roku nawet nie otrzymałam odpowiedzi na tę interpelację. Dookoła nas takie dedykowane formy przeznaczania środków budżetowych działają doskonale i motywują mieszkańców do samorządowej aktywności.

- Dziękuję za rozmowę

 

 

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz