Budżet marzeń

Nie każda gmina w Polsce może sobie pozwolić na tak komfortową sytuację wydatków budżetowych jak w naszym mieście. W kasie miasta jest w rzeczywistości pozycja „deficyt” w wysokości 4 mln, ale w całości zostanie pokryty z niewykorzystanych środków z lat poprzednich. Na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości 75 mln 355 zł. W zeszłym roku w rankingu najbogatszych gmin (w przeliczeniu na dochody z podatków) byliśmy na 138 miejscu. W rankingu zamieszczonym na www.samorząd.pap uwzględniono 2479 polskich gmin.


 

Dochody bieżące oszacowano na 75,35 mln., wydatki na kwotę 79,43 mln zł. Dochody z najmu mieszkań komunalnych zaprognozowano na 1,6 mln zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 610 tys. zł, a wpływy z tytułu dzierżawy wyniosą 2,2 mln zł.

Podatki:

Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:

 1. - mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,49 zł – 67% stawki maksymalnej,

- od budynków gospodarczych - 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,86 zł – 50% stawki maksymalnej,

- od garaży - 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,39 zł – 83% stawki maksymalnej,

- od garaży, w których przechowywane są samochody lub wózki inwalidzkie - 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,77 – 49% stawki maksymalnej

Podatek od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą – 1 m2 powierzchni – 0,72 zł – 81% stawki maksymalnej,

 1. - od pozostałych gruntów - 1 m2 powierzchni – 0,20 zł – 44% stawki maksymalnej,

   

   1. Opłata od posiadania psów - pozostawiono na poziomie 2014 r. w kwocie 31,00 zł za psa. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z ewidencji psów.

     

 1. Szacowane wpływy ze sprzedaży:

- gruntów – 1,5 mln zł,

- mieszkań komunalnych – 140 tys. zł,


 

Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z tego między przygotowanych jest do zbycia pod zabudowę : jednorodzinną - ok. 15 działek, wielorodzinną - 2 działki, pod zabudowę garażami – 20 działek, - rzemieślniczą – 2 działki, usługową - 3 działki oraz w formie gruntów przyległych - 5 działek.

Ustalając plan wydatków Miasto Kostrzyn nad Odrą w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na: spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup gruntu w BOŚ Zielona Góra w wysokości 49 tys. zł. Oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne w roku 2009 - 2012 w wysokości 1,4 mln zł. Zabezpieczono też środki w kwocie 154 tys. zł. (uzyskane ze spłaty dotychczas przyznanych pożyczek) na udzielenie pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty budynków. W latach 2001 – 2014 z Budżetu Miasta udzielono 52 pożyczek 48 wspólnotom na łączną kwotę 2,7 mln zł.


 

Prognozowane dotacje środków z UE i dotacji celowych :


 

- Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej – Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotacja 1,3 mln zł,

- Projekt „Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1” finansowany z środków Programu EWT – 340 tys. zł,

- Projekt „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów po poligonowych – etap II” finansowany z Programu LRPO – 3,8 mln zł,

- Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie” finansowany z Programu LRPO – 1,7 mln zł,

- Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą” finansowany z PROW – 182 tys. zł,

- Projekt „Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty” - 595 tys. zł.

- Projekt „Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w). Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król” finansowany z Ministerstwa Kultury – Ochrona Zabytków – 210 tys. zł,


 

Zdecydowanie największa pozycją budżetową są ziemne inwestycje m.in. w kolektory sanitarne w bliżej nieokreślonym miejscu „pomiędzy Drzewicą a terenami popoligonowymi” Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9 mln złotych, z czego otrzymamy 40% dotacji. Inwestycja będzie realizowana z myślą o przyszłej ekspansji terytorialnej kostrzyńskiego przemysłu i osiedli mieszkalnych. Tereny „popoligonowe” to m. in. teren dzisiejszego Woodstocku. Kiedy powstaną tam osiedla mieszkalne i kolejne firmy, trudno ocenić. Na pewno skorzystają na tej inwestycji goście woodstockowi, gdyż w końcu festiwal doczeka się instalacji sanitarnych. Na sesji 30 grudnia radnego Mieczysława Jaszcza zaniepokoiła nagła pozycja związana ze wzrostem zimowego utrzymania dróg i chodników o ponad 100% do poziomy ok 1,3 mln zł. Niestety żaden urzędnik miejski nie był w stanie logicznie na to pytanie odpowiedzieć. Naczelnik odpowiedzialna za przetarg stwierdziła, że umowa ma charakter zadaniowy i mieszkańcy powinni trzymać kciuki za ciepłą zimę, jak na razie trzymają. Straż miejska będzie nas kosztowała ponad 300 tys. zł. Natomiast na dofinansowanie do bezpłatnej gazety, w której mieszańcy przed wyborami będą mieli okazję pooglądać kandydatów do samorządu zrzucimy się ponad 30 tys. zł.


 

redakcja


 


 

Dodaj komentarz