Szkoła EduGorzów przygotowana do Dni Otwartych

Wanda Długosz-Bujak dyrektor szkoły powiedziała, że do zapoznania się z ofertą edukacyjną zachęca zarówno młodzież jak dorosłych. Szkoła informuje, że w dniach 17,24,30,31 sierpnia organizuje od 12:00 w EduGorzów dni otwarte!

Pracownicy sekretariatu chcą bardziej przybliżyć kierunki darmowe jakie oferuje szkoła w obszarach medycznych i zawodowych a także  liceum ogólnokształcące dla dorosłych (Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 8 semestrów. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego). Na dniach otwartych zachęcać będziemy do zapisów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma kształcenia zawodowego, dzięki której można zdobyć nowe kwalifikacje lub uzupełnić już nabyte.

Chcemy także pokazać bogatą ofertę studiów - mówi Kinga Rożniata dyrektor Centrum Szkoleniowego Edugorzów.

Szkoła mieści się przy ul. Pionierów 3-5, wejście od ulicy Sikorskiego.

 

tekst i foto

Ryszard Waldun

Dodaj komentarz