Budzą szkołę do działania

O zmianach, które ucieszyły większość rodziców poinformowała redakcję  Anna Mickiewicz mama jednej z uczennic. I Niepublicznej Szkoły Podstawowej  funkcjonującej na Piaskach.
Odwiedziliśmy dyrektor szkoły Justynę Szczepanik, która powiedziała, że  do innego systemu nauki zainspirowała ją Marzena Żylińska z ogólnopolskiego ruchu o nazwie "Budząca się szkoła".
Wiemy, jak trudno jest być pierwszym w wytyczaniu nowych szlaków, dlatego cenimy przynależność do budzącej się społeczności i korzystamy  z doświadczeń tych, którzy na takie zmiany już się zdecydowali.
A jakie one są? To między innymi zmieniony system oceniania i liczebności uczniów w klasie.
Pomysł  dyrektor szkoły popiera zarówno zarząd placówki jak i rodzice.

tekst i foto
Ryszard Waldun

redaktor Ryszard Waldun
lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP


 

Dodaj komentarz