ZIPH operatorem środków dla przedsiębiorców

Jesteśmy w przededniu uruchomienia ogromnych, europejskich środków na rzecz przedsiębiorczości. Będą dostępne nie tylko dla małych i średnich, ale także w pewnej części także dla dużych przedsiębiorstw. Do tej pory duże firmy wykluczone były ze wsparcia. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ubiegała się o to, by być operatorem tych programów. Nasze zabiegi są w tej mierze na różnym etapie,zapewne po wakacjach będziemy już mogli zająć się udzielaniem dla lubuskich przedsiębiorców finansowego wsparcia – powiedział redakcji Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie. Kolejne programy, których operatorem będzie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa to bony na innowacje, modernizacja kształcenia zawodowego czy nisko emisyjna energetyka i odnawialne źródła energii, jak również edukacja dorosłych.

tekst i foto
Ryszard Waldun

redaktor Ryszard Waldun
lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Dodaj komentarz